บริษัท บลูเวนเจอร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ :
124/6-7 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทร.02-8607632-5 , 02-8607637-8 Fax. 02-8607620

สาขาภูเก็ต :
96/10 หมู่ 1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83120
โืทร.076-249115 , 076-249116 Fax. 076-249116


<Click Zoom Map>

Small Appliance Dept. and Gift & Premium Dept. 2010 Blue Venture Co., Ltd. All rights reserved.Tel.02-8607632-5, 02-8607637-8 Fax. 02-8607620