บริษัท บลูเวนเจอร์ จำกัด
ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย
- ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Small Appliance)
- สินค้า Gift & Premium
บริษัท บลูเวนเจอร์ จำกัด ผู้นำเข้าโดยตรง จึงมีความพร้อมด้านศักยภาพในการคัดสรรสินค้าเข้าสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และนำผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวก สบาย และคุณภาพชีวิตที่ต่อผู้บริโภค
ปัจจุบัน บริษัท บลูเวนเจอร์ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัทชั้นนำมากมาย อาทิเช่น Mistine Friday, The Mall, Home Pro, Makro, KTC และบริษัทบัตรเครดิตมากมาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริการหลังการขาย เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับสินค้าทุกชิ้นที่ออกสู่ตลาด


วิสัยท้ศน์

บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนา และนำเสนอสินค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อยกระดับการทำงานและการอยู่อาศัยชั้นเลิศ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การใช้ชีวิตสอดคล้องประสานกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Small Appliance Dept. and Gift & Premium Dept. 2010 Blue Venture Co., Ltd. All rights reserved.Tel.02-8607632-5, 02-8607637-8 Fax. 02-8607620